i1120 i1120 מחיר: 0.00 ש"ח

i2400 i2400 מחיר: 0.00 ש"ח

i2600 i2600 מחיר: 0.00 ש"ח

i2800 i2800 מחיר: 0.00 ש"ח

i2900 i2900 מחיר: 0.00 ש"ח

i3200 , i3400  i3200 , i3400 מחיר: 0.00 ש"ח

i4200, i4600 i4200, i4600 מחיר: 0.00 ש"ח

  i5200 , i5600 ,i5800 i5200 , i5600 ,i5800 מחיר: 0.00 ש"ח

Kodak Scan Station 500 Kodak Scan Station 500 מחיר: 0.00 ש"ח

משטחי סריקה (Flatbed) משטחי סריקה (Flatbed) מחיר: 0.00 ש"ח