KVS2028C KVS2028C מחיר: 7,300.00 ש"ח מחיר מבצע: 6450 ש"ח

KVS4085CW KVS4085CW מחיר: 42,100.00 ש"ח

 KVS7065C KVS7065C מחיר: 49,000.00 ש"ח מחיר מבצע: 47900 ש"ח

KVS4065CW KVS4065CW מחיר: 34,390.00 ש"ח מחיר מבצע: 29900 ש"ח